Gebruiker aan het woord

‘Het grootste voordeel van WIT Metingen is dat mijn collega’s altijd live mee kunnen kijken.’

Tijhuis Ingenieurs is een ingenieursbureau gespecialiseerd in het verbeteren van de kwaliteit in en om het water. We bereiden baggerprojecten voor en begeleiden de werkzaamheden, maar verzorgen ook complete herinrichtingen van gebieden. In bijna ieder project is het veldwerk van levensbelang: een inventarisatie van de status in een bepaald gebied. Rinse is een van de veldwerkers die dagelijks in en om het water te vinden is om te peilen en monsters af te nemen. Alles wat hij doet, voert hij in in WIT Metingen.

Metingen met notities en beeld
Rinse: ‘Ik peil en bemonster watergangen. Alle metingen die ik doe, voer ik in op mijn tablet in WIT Metingen. We kijken niet alleen naar het slib in watergangen, maar ook naar alle andere zaken waar het baggerbedrijf rekening mee moet houden. Denk maar aan de beschoeiing, de aanwezigheid van exoten, duikers of obstakels. Die bijzonderheden leggen we ook vast, voorzien van notities en foto’s. Zo weten alle betrokkenen wat er speelt.’

Live delen
Doordat WIT Metingen een online applicatie is, kijken de kantoorcollega’s live mee met de werkzaamheden in het veld. Handig, vindt Rinse: ‘Soms heb je een ingewikkelde situatie op locatie en dan is het fijn als je projectleider direct met je mee kan kijken, zonder dat je eerst alles uit moet leggen.’ Een ander voordeel is dat WIT Metingen de gemeten profielen direct aan de gebruiker koppelt. Rinse: ‘Mocht er in de uitvoering iets mee aan de hand zijn, wordt direct de juiste veldwerker gebeld. Dat scheelt veel rondvragen!’ 

Benieuwd naar wat WIT Metingen
voor uw organisatie kan betekenen?

veldwerker
Rinse Verburg

werkt bij:
Tijhuis
Ingenieurs
locatie:
Amersfoort/Hoorn
werkt met:
WIT Metingen
sinds:
2017