André Sijm, Waternet

‘Door WIT Meerjarenplanning hebben we helder inzicht in de actuele onderhoudstoestand van onze watergangen.’

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat verantwoordelijk is voor de hele waterketen in een gebied. Ze zorgen niet alleen voor drinkwater in de regio Amsterdam, maar verzorgen ook de uitvoerende taken van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. En dat betekent dat ze ook verantwoordelijk zijn voor het baggerproces in dit gebied. In WIT Meerjarenplanning houden ze de toestand van hun watergangen nauwgezet bij.

Alle gegevens in WIT
André Sijm is senior beheerder waterlopen en werkt veel met WIT Meerjarenplanning. 'Sterker nog, zonder WIT Meerjarenplanning kan ik mijn werk niet doen. In WIT staan alle gegevens over onze watergangen en profiellocaties. Aan de hand daarvan laat ik profiellocaties meten en bemonsteren. Met die gegevens maak ik de afweging of watergangen moeten worden gebaggerd. Vervolgens gebruik ik de gegevens uit WIT voor het opstellen van een bestek.'

Inzicht en overzicht
'Door WIT hebben we heel helder inzicht in de actuele onderhoudstoestand van onze watergangen. En op basis daarvan kunnen we ook een goede inschatting maken van de kosten. We hebben eigenlijk nooit te maken met overschrijdingen van het budget, omdat we altijd met de juiste hoeveelheden bagger rekenen.'

15 jaar aan data
Al sinds 2007 legt Waternet de gegevens over de watergangen in en om Amsterdam vast in WIT. Dat betekent een enorme schat aan data. Waar gebruiken ze die informatie voor? André: 'Ik deel de baggerplanning bijvoorbeeld met mijn collega’s die de waterkwaliteit in de gaten houden, zodat ze weten welke locaties kritisch zijn en waar ze moeten meten. Maar ik gebruik WIT ook voor inzicht in onze CO2-uitstoot, om vragen van burgers over de waterdiepte te beantwoorden, oorzaken van afkalving te onderzoeken… waar niet voor, eigenlijk?'

Benieuwd naar wat WIT Meerjarenplanning
voor uw organisatie kan betekenen?

Senior beheerder waterlopen
André Sijm

Werkt bij
Waternet

Locatie

Amsterdam

Werkt met
WIT Meerjarenplanning
sinds 2007