Evert Tuinstra, Wetterskip Fryslân

‘Via WIT Data kunnen Wetterskip Fryslân en de gemeenten gegevens eenvoudig met elkaar delen.’  

Wetterskip Fryslân is het waterschap met het grootste beheergebied van Nederland: de hele provincie Friesland inclusief de vier Friese Waddeneilanden. Om het baggerproces in dit gebied te beheren, werkt Wetterskip sinds 2010 met WIT Meerjarenplanning. Recent is daar WIT Data bijgekomen ter ondersteuning van het project Overdracht Stedelijk Water. 

Vooruit gepland tot 2045
Evert Tuinstra is specialist beheer waterlopen bij het Wetterskip. In de waterrijke provincie is een goede baggerplanning onmisbaar. Evert: 'We zochten in 2010 een programma om de opslag van al onze gegevens te borgen en een planning voor ons baggerwerken op te stellen. WIT Meerjarenplanning heeft alles wat we daarvoor nodig hebben en bevalt heel goed. En omdat we inmiddels al 12 jaar data invoeren in WIT hebben we een groot archief waar we uit kunnen putten. Mede daardoor kunnen we een heel eind vooruit plannen: we hebben het onderhoud van de grote vaarten gepland tot 2045.'

Live delen
Ook in Friesland worden waterbeheertaken overgedragen van de gemeenten naar het waterschap. Wetterskip Fryslân gebruikt WIT Data ter ondersteuning van dit traject. Evert: 'Met WIT kunnen de Friese gemeenten en het Wetterskip alle data, kennis en kunde met elkaar delen. Dit zorgt voor een efficiënte werkwijze. Daarnaast wordt de overdracht van de data geborgd: wij hebben straks in één keer alle gegevens over het stedelijk water in onze database.'

Benieuwd naar wat WIT Data en WIT Meerjarenplanning voor uw organisatie kunnen betekenen?

Specialist beheer waterlopen
Evert Tuinstra

Werkt bij
Wetterskip Fryslân

Locatie

Leeuwarden

Werkt met
WIT Data & WIT Meerjarenplanning
sinds 2010