7 juni 2022

CO2-Prestatieladder-trede-5 gecertificeerd

Op het gebied van duurzaamheid hebben we het afgelopen jaar niet stilgezeten. Onze doelstelling is om over vijf jaar CO2-neutraal te werken. En wij zijn goed op weg! In juni van dit jaar bereikten we het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder: trede 5. Daar hebben we ons flink voor ingezet. In dit nieuwsbericht blikken we terug én kijken we vooruit.

CO2-uitstoot 37% gedaald Onze CO2-uitstoot is al 37% gedaald! Van een uitstoot van 193 ton in 2019, is de uitstoot in 2021 gedaald naar 138 ton. De belangrijkste maatregelen die we hebben genomen zijn:

  • Zonnepanelen op kantoor Amersfoort,
  • Overgang naar elektrische auto’s,
  • Minder woon-werkverkeer door betere faciliteiten voor thuiswerken en
  • Het gebruik van elektrische buitenboordmotoren.

Wij zijn ambitieus! Daarom hebben wij onze doelstelling voor 2022 verder aangescherpt naar een reductie van 13% t.o.v. 2021. 

160 ton CO2 bespaard door duurzame keuzes te maken in projecten Als ingenieursbureau zijn we een belangrijke schakel tussen onze opdrachtgever en de aannemer. Bij het baggeren van de watergangen en het afvoeren van de baggerspecie komt CO2 vrij. Door in de voorbereiding van een werk duurzame keuzes te maken, kan bij de uitvoering ervan de CO2-footprint verkleind worden. Onze adviezen om CO2-uitstoot te verlagen liggen bijvoorbeeld in de lokale verwerking van baggerspecie, het verkleinen van de transportafstand en het gebruik van duurzame brandstoffen en duurzaam materieel. Vorig jaar hebben we alleen hierdoor al 160 ton CO2 bespaard!

CO2-footprint van een baggerwerk standaard berekenen in onze projecten Wij berekenen voor elk waterbodemonderzoek en baggerplan de CO2-footprint. Hiermee maken wij ook onze opdrachtgevers bewust van de gevolgen van keuzes binnen een project. Op basis van vaste kengetallen berekenen we de CO2-uitstoot voor het transport van baggerspecie naar een verwerker.

 Wat is één ton CO2 nu eigenlijk?Wat weetjes op een rij. Eén ton CO2 staat gelijk aan:

  • Een autorit van ruim 5.000 km met een dieselauto,
  • Zeven vluchten naar Parijs,
  • Een kwartaal energiegebruik voor een gemiddeld huishouden.

 Duurzaamheid gaat natuurlijk veel verder dan alleen CO2 besparen. Binnenkort komt Myrte Tijhuis aan het woord. Zij vertelt u in een volgend artikel op inspirerende hoe Tijhuis Ingenieurs nog meer invulling geeft aan duurzaam ondernemerschap.