20 oktober 2022

WIT in getallen

In 12 jaar WIT hebben we al veel data verzameld. Vandaag - op de dag van de statistiek - geven wij een inkijkje in onze database. Wist u dat er op dit moment:

  • Bijna 1,5 miljoen dwarsprofielen in WIT staan?
  • Gegevens over ruim 170.000 kilometer watergang zijn verzameld?
  • De data wordt versterkt door meer dan 60.000 foto’s?

 Al deze data maakt de WIT-database een waardevolle bron van informatie voor tal van doeleinden. Zo kan snel een analyse van het watersysteem gemaakt worden. Een eenvoudige rekensom leert bijvoorbeeld dat de gemiddelde breedte van alle gemeten watergangen 10 meter is. Maar ook de gemiddelde waterdiepte of de slibdikte boven legger kan eenvoudig uit de database gehaald worden. Dit geeft een goed beeld van de algemene onderhoudstoestand van het watersysteem. Eventuele knelpunten in het watersysteem komen met deze data-analyse eenvoudig naar boven!.