WIT Data is de module waarin alle gegevens van andere WIT modules samenkomen. De ingewonnen gegevens worden met tools gecontroleerd, waardoor de kwaliteit van de data verder wordt geborgd. En het combineren van alle data levert verassende inzichten op.

WIT Data

Data in beeld
WIT Data importeert data uit de andere WIT modules en externe bronnen, geeft inzicht in de voortgang van het veldwerk en controleert de kwaliteit van de data. Hierna is de data klaar voor verwerking in een bestek of opdrachtomschrijving. Na afloop van baggerwerkzaamheden worden de actuele gegevens toegevoegd om de meerjarenplanning te actualiseren.

Visualisatie
WIT Data biedt verschillende mogelijkheden voor de visualisatie en export van de data.

Meer weten?
Benieuwd hoe WIT Data in uw organisatie gebruikt kan worden? 

Heeft u een inhoudelijke vraag 
 over WIT Data?

Annechien Coopmans

Annechien Coopmans
0229 272 000
a.coopmans@witsysteem.nl

Heeft u een technische vraag
over WIT Data?

Joëlle Jansen
06 31 77 48 67
j.jansen@witsysteem.nl

‘Via WIT Data kunnen Wetterskip Fryslân en de gemeenten gegevens eenvoudig met elkaar delen.’ 

Wetterskip Fryslân werkt sinds 2018 met WIT Data.

a