Waterbodem in beeld

WIT is dé applicatie voor het plannen, voorbereiden, begeleiden en monitoren van het volledige baggerproces.

Het proces

WIT ondersteunt het volledige baggerproces

Processchema WIT
Eén applicatie

Eén applicatie voor alle organisaties betrokken voor het beheer en onderhoud van water en bodem

Volledig proces

Het baggerproces digitaal voorbereiden, begeleiden en monitoren

Realtime data

Altijd en overal realtime inzicht in uw waterbodeminformatie

Alles op één plek

Alle data digitaal op één plek vastgelegd

146.000km
watergangen

1.070.000
dwarsprofielen

180.000
monstervakken

260.000
puntmetingen

125.000
foto's

45.000
kunstwerken

WIT producten

WIT Metingen

WIT Metingen is dé app voor waterbodemonderzoek. WIT Metingen brengt de waterbodem en de omgeving nauwkeurig in beeld. Van bemonstering tot dwarsprofielen en van puntmetingen tot oeverinventarisaties. 

WIT Meerjarenplanning

WIT Meerjarenplanning geeft altijd een actueel beeld van de baggeropgave. Op basis van assets, metingen, kwaliteitsgegevens en normen bepaalt WIT de onderhoudstoestand, het jaar van baggeren, de hoeveelheden en het benodigde budget.

WIT Data

WIT Data ondersteunt de verwerking van meetgegevens en de voorbereiding en begeleiding van het baggerproces. Op basis van alle informatie uit de database bepaalt WIT Data de baggerlocatie, de onderhoudsdiepte en de bijzonderheden. 

WIT Uitvoering

WIT Uitvoering geeft altijd en overal inzicht in een baggerproject? In deze praktische tablet-app wordt alle projectinformatie op één plek verzameld, bijgehouden en vastgelegd. Hiermee is de status van het werk realtime inzichtelijk en beschikken alle partijen over dezelfde, actuele informatie.   

WIT Waterpaspoort

WIT Waterpaspoort geeft inzicht in de toestand en potentie van watergangen op het gebied van verschillende beleidsthema’s, zoals biodiversiteit en klimaatbestendigheid. 

Voor wie?

WIT is voor alle waterbeheerders: provincies, gemeenten, waterschappen en andere organisaties met een onderhoudsverplichting van het water of de waterbodem. Voor aannemers is vooral WIT Uitvoering een waardevolle applicatie. 

B