WIT Meerjarenplanning is dé applicatie voor het opstellen en beheren van de planning voor baggerwerken. Met WIT Meerjarenplanning bepaalt u de baggernoodzaak, de prioriteiten en de planning voor baggerwerkzaamheden op basis van metingen, de legger en kwaliteitseisen. Per cluster heeft u inzicht in de verwachte hoeveelheden bagger, de bijbehorende kosten en de geadviseerde uitvoeringsmethode.

WIT Meerjarenplanning

Inzicht in de onderhoudstoestand
Aan de lijnstukken van de watergangen is een onderhoudsmaat gekoppeld. Door dwarsprofielen te meten en in te voeren in WIT is de onderhoudstoestand inzichtelijk. WIT berekent het jaar waarop het profiel niet meer voldoet aan de vastgestelde onderhoudsdiepte. Hiermee wordt het opstellen van planningen eenvoudig en overzichtelijk.

Wijzigingen meteen doorgerekend
Alle watergangen in een gebied krijgen een baggerjaar en een aanwascijfer toegekend. Hiermee berekent WIT de hoeveelheid bagger in het geplande jaar van baggeren. Door het toevoegen van de baggermethode en wijze van verwerken van de baggerspecie zijn direct de kosten per jaar inzichtelijk. Het systeem laat eenvoudig zien wat de consequenties zijn van toekomstige veranderingen in beleid, regelgeving of budget.

Meer weten?
Benieuwd hoe WIT Meerjarenplanning in uw organisatie gebruikt kan worden? 

Heeft u een inhoudelijke vraag over 
WIT Meerjarenplanning?

Hans Tijhuis
0229 - 272 000
h.tijhuis@witsysteem.nl

Heeft u een technische vraag over
WIT Meerjarenplanning?

Joëlle Jansen
06 31 77 48 67
j.jansen@witsysteem.nl

‘Door WIT Meerjarenplanning hebben we heel helder inzicht in de actuele onderhoudstoestand van onze watergangen.’

Waternet werkt sinds 2007 met WIT Meerjarenplanning.

a