WIT Uitvoering is ontwikkeld voor de begeleiding van de uitvoering van werken. In WIT Uitvoering staat het werk centraal. 

WIT Uitvoering werkt via een app op een tablet en een centraal informatiesysteem via de computer. Alle betrokken partijen (aannemer, toezichthouder, directievoerder en opdrachtgever) leggen gedurende het werk de voortgang, bijzonderheden, aandachtspunten en afspraken vast in WIT Uitvoering. Hiermee zijn de toezichthouder, aannemer en opdrachtgever altijd op de hoogte van de voortgang en bijzonderheden.

Download de flyer van WIT Uitvoering

WIT Uitvoering

Papierloos op de hoogte
Geen rijen vol ordners en enorme vellen papier, maar één mobiele app op een tablet. Via deze app is alle projectinformatie terug te vinden: dwarsprofielen, kwaliteitsgegevens, omgevingskenmerken en klic-informatie, maar ook bijzonderheden uit het verleden. Via de tablet houdt de aannemer of toezichthouder de voortgang bij. Vanuit het systeem zijn eenvoudig de weekrapportages te exporteren.WIT Uitvoering zorgt voor een efficiënte werkwijze. Relevante data die tijdens de werkzaamheden wordt ingewonnen, blijft beschikbaar voor de werken in de toekomst.

WIT Uitvoering samengevat

  • Een gebruiksvriendelijke applicatie op tablet en pc.
  • Actuele bestekstekeningen en dwarsprofielen.
  • Altijd en overal realtime inzicht in de voortgang van het werk. 
  • Nulsituatie vastleggen en schade-afhandeling
  • Omgevingskenmerken, bijzonderheden en profielen vastleggen in het veld en direct bekijken op kantoor.
  • Uitwisseling van voortgang, notities, foto’s en weekrapporten tussen alle partijen.
  • Borging van kennis voor toekomstige baggercycli. 

Meer weten? Benieuwd hoe WIT Uitvoering in uw organisatie gebruikt kan worden? 

Heeft u een inhoudelijke vraag 
over WIT Uitvoering?

Hans Tijhuis
0229 272 000

h.tijhuis@witsysteem.nl

Heeft u een technische vraag
over WIT Uitvoering?

Joëlle Jansen
06 31 77 48 67
j.jansen@witsysteem.nl

Een aantal impressies van de app:

Met WIT Uitvoering is alle projectinformatie altijd up to date. Zónder enorme papierwinkel.’ 

Baggerbedrijf Midden Nederland werkt sinds 2018 met WIT Uitvoering.

a