9 november 2022

Invasieve exoten in beeld

Invasieve exoten zijn een plaag voor menige watergang en oever. Door gunstige leefomstandigheden en het gebrek aan natuurlijke vijanden breiden populaties zich steeds verder uit. Vaak is één exemplaar al voldoende om een hele watergang of plas te domineren. De inheemse soorten worden hierdoor verdrongen. Verdere verspreiding van de exoten moet dan ook voorkomen worden. Voorkomen is namelijk beter dan genezen, wat in geval van exoten onbegonnen werk is. Dit begint met het in kaart brengen van populaties.

 Veldwerkers komen in hun dagelijkse routine langs de watergangen regelmatig exoten tegen. Vooral smalle waterpest, grote waternavel en ongelijkbladig vederkruid worden vaak aangetroffen. Maar ook de (resten van) de Amerikaanse rivierkreeft worden regelmatig in of langs de watergang gezien. Deze waardevolle informatie moet natuurlijk vastgelegd worden. En minimaal net zo belangrijk: eenvoudig uit de bulk data gedestilleerd en later gedeeld in de NDFF-database.

Enthousiaste gebruiker aan het woord

Hiervoor is de veldwerkapp WIT Metingen uitgebreid met handige tekencodes en notitievelden. Wij spreken een van de gebruikers van de app, Martijn van der Meij. Hij werkt als (veld)ecoloog bij Tijhuis Ingenieurs: “Met één klik leg ik de locatie van de soort van vast in de app. Vervolgens label ik de waarneming als exoot, ik voeg een foto toe en sla de waarneming op. Later op kantoor kan ik alle exoten weer opzoeken. De resultaten verwerk ik in een ecologische quickscan. In het ecologisch werkplan geven we vervolgens de te nemen vervolgmaatregelen. Verspreiding van de exoten moet namelijk altijd voorkomen worden. De waarnemingen sturen we weer terug naar de database van NDFF.

Deze tekencodes zijn niet alleen handig voor ecologen, maar ook voor toezichthouders, gebiedsbeheerders, landmeters en monsternemers. Als elke gebruiker zijn of haar waarnemingen rapporteert in WIT en doorstuurt naar NDFF wordt in de loop van de tijd een waardevolle database opgebouwd.”
Ook interesse in deze handige applicaties? Neem dan contact met ons op!