008 Oeverpaspoort

15 december 2022

Inventarisatie Overijssels Kanaal

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil het Overijssels kanaal tussen Deventer en Raalte over een lengte van ruim 20 kilometer opnieuw inrichten. Het kanaal wordt gebaggerd én verdiept.. Verder worden over een lengte van vijf kilometer natuurvriendelijke oevers ingericht en worden bestaande damwanden vervangen of gerenoveerd. 

Tijhuis Ingenieurs heeft de inventarisatie uitgevoerd. WIT Metingen is gebruikt voor de oeverïnventarisatie en -inspectie, het dwarsprofiel meten en voor vastleggen van de boringen om de grondslag te bepalen. De gegevens zijn vervolgens ontsloten in WIT Data . 

De voordelen van WIT Metingen en Data
De software is bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van inventarisaties. De belangrijkste voordelen zijn:

 • Paspoorten voor inventarisatie per project op maat gemaakt
  Alle gegevens worden met foto vastgelegd in paspoorten. De gewenste invulvelden worden per project op maat gemaakt. 
 • Vastleggen van de exacte locatie in het veld
  Vooral in landelijk gebied, waar het tussen de weilanden vaak lastig oriënteren is, is dit een grote meerwaarde.
 • Centrale opslag van data
  De data wordt opgeslagen in een centrale database. De gegevens worden niet lokaal op het apparaat opgeslagen. Gegevens raken dan niet kwijt en op kantoor kan direct worden meegekeken.
 • Gebruiksvriendelijke intuitieve veldapplicatie, ook de ontsluiting van de data werkt gebruiksvriendelijk.
 • Voor WIT is geen persoonlijke licentie nodig. De licentie wordt per organisatie afgesloten. 

Meer informatie over dit project? Lees dan verder op de pagina https://www.tijhuisingenieurs.nl/projecten/oevers-en-civiele-kunstwerken/inventarisatie-overijssels-kanaal/

  Ook interesse in deze applicatie? Neem dan contact met ons op!