WIT team 3
Maak kennis met het WIT-team

Bij ons staat elk teamlid centraal. Samen zorgen ze voor de beste ervaring voor onze klanten en zetten ze zich in om onze doelen te bereiken. Leer de teamleden van het WIT-team beter kennen door te kijken wie ze zijn, wat ze drijft en wat hun toekomstvisie is met betrekking tot WIT.

Annechien Coopmans

Annechien Coopmans

Wat doe je bij WIT en wat zijn je belangrijkste verantwoordelijk-heden?
Ik stuur een heel divers team aan dat bestaat uit technisch specialisten en een programmeur. Samen zijn we verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de software. Daarnaast zorgen we ervoor dat WIT zowel bij onze klanten als bij Tijhuis Ingenieurs wordt geïmplementeerd. Naast dat ik het team aanstuur, zorg ik voor structuur in de processen en ben ik een van de aanspreekpunten voor de klanten van WIT. 

Hoe ben je met WIT in aanraking gekomen? 
Ik werk al lang bij Tijhuis Ingenieurs en ik heb de ontwikkeling van WIT altijd met belangstelling gevolgd. Ik vind het een prachtig product dat onszelf en onze opdrachtgevers helpt in het beheersen van hun waterbodemproces. 

Kun je een bijzonder moment delen dat je hebt meegemaakt tijdens je tijd bij WIT?
Elk jaar organiseren we de WIT Gebruikersdag. Een inspirerende dag waarbij wij onze klanten bijpraten over de laatste ontwikkelingen.  Klanten vertellen op hun beurt op welke wijze zij WIT gebruiken in hun organisatie. 

Wat inspireert je in je dagelijkse werk bij WIT? 
Ik werk in een enthousiast en getalenteerd team dat bol staat van ideeën. Het WIT is een divers team.

Omschrijf WIT in 3 woorden.
Innovatief - gebruiksvriendelijk - baanbrekend.

Wat doe je bij WIT en wat zijn je belangrijkste verantwoordelijk-heden?
Dat WIT beschikbaar is en wordt doorontwikkeld. Naast softwareontwikkeling doe ik ook het systeembeheer en ben ik verantwoordelijk voor de softwarearchitectuur.

Hoe ben je met WIT in aanraking gekomen?

Mijn eerste echte aanraking met WIT was toen ik ondersteunde om het WIT-systeem (een eerdere versie) te gebruiken bij baggerwerkzaamheden in Dhaka, Bangladesh. Niet veel later, toen ik voor mijzelf was begonnen, ben ik samen met Tijhuis begonnen met de ontwikkeling van de veldapplicaties voor WIT-metingen.

Hoe zie jij de toekomst van WIT en de impact die het kan hebben?

Afgelopen jaren is het gelukt om de informatie vanuit de verschillende stappen van de baggercyclus in één systeem te krijgen. Hiermee wordt veel waardevolle informatie en kennis vastgelegd binnen één applicatie.

De toekomst is om uit deze informatie en kennis het maximale te halen voor verbetering en ondersteuning van volgende stappen en baggercycli. Hierdoor zou de uitvoering uiteindelijke efficiënter en effectiever kunnen, met hopelijk meer ruimte en oog voor ecologie en omgeving.

Omschrijf WIT in 3 woorden

Waterbodem - Informatiesysteem - Tijger.

Bastiaan Roos

Bastiaan Roos

Wat inspireert je in je dagelijkse werk bij WIT?

Het mooie aan WIT vind ik dat het een praktisch systeem is. Dagelijks wordt het gebruikt door meerdere veldwerk teams, in de uitvoering en voor de baggerplanning. Het doet me altijd goed om van deze mensen te horen dat het WIT systeem echt helpt bij hun dagelijkse werk (en gelukkig hebben ze ook nog genoeg wensen voor verdere verbetering).


Daarnaast is het een leuk team. Iedereen heeft ondertussen zijn rol goed gevonden, we kunnen goed sparren over de doorontwikkelingen en is het ook gezellig.
Tot slot is WIT voor mij een mogelijkheid om innovatieve technologie te blijven toepassen

Meriam Brouwer


Meriam Brouwer

Wat doe je bij WIT en wat zijn je belangrijkste verantwoordelijk-heden?
In team WIT ben ik verantwoordelijk voor het functionele productontwerp en ben ik module specialist voor de module WIT Data en Meerjarenplanning. Ik vertaal het doel van WIT met mijn kennis van waterbodem en baggeren naar een functioneel ontwerp. Daarnaast bepaal ik de invulling van wensen en eisen van mijn collega’s en structureer en plan ik de ontwikkeling van nieuwe functies.

Hoe zou zou je WIT omschrijven in drie woorden?

Innovatief - uniek - marktbepalend.

Hoe zie jij de toekomst van WIT en de impact die het kan hebben?
Ik denk dat WIT naast het vergroten van het landelijk gebruik (gemeenten, waterschappen en aannemers) voor de voorbereiding en uitvoering van baggerwerken ook belangrijk wordt in bepalen van beleid. We zijn als team druk bezig om het mogelijk te maken om met het softwarepakket WIT grootschalige systeemanalyses uit te voeren. Denk hierbij aan het doorrekenen van scenario’s voor een meerjarenplanning of het gebruik van profielgegevens om oeverstabiliteitsrisico’s in kaart te brengen.. Deze (toekomstige) mogelijkheden geven waterbeheerders de mogelijkheid om de resultaten uit WIT te gebruiken als onderbouwing voor het opstellen van beleid en/of het bepalen van duurzaam onderhoud.

Kun je voorbeelden geven van hoe WIT heeft bijgedragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit of -omgeving?
De veldwerkapp WIT-metingen geeft onze veldwerkers de mogelijkheid om de locatie van eventuele invasieve soorten of bijzondere vegetatie vast te leggen. Het vastleggen van de locatie
met opmerkingen en fotomateriaal geeft inzicht in het gebied. Onze adviseurs presenteren deze bevindingen door onze opdrachtgevers mee te laten kijken in de digitale omgeving van WIT. Daarnaast wordt deze informatie verwerkt in bijvoorbeeld de voorbereiding van een baggerproject waarbij passende maatregelen voor de uitvoering worden voorgeschreven.
Hiermee draagt WIT bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en-omgeving.

Wat doe je bij WIT en wat zijn je belangrijkste verantwoordelijk-heden?

 Ik ben technisch productbeheerder. Mijn belangrijkste verantwoordelijkheden zijn het  vertalen van het functioneel ontwerp naar een user interface. De technische implementatie van WIT bij klanten, het beheer van bestaande functionaliteiten en de uitrol nieuwe. Daarnaast ben ik eerste lijns helpdesk voor onze klanten. 

Kun je een bijzonder moment delen dat je hebt meegemaakt tijdens de tijd bij WIT?

Dat is toch wel het moment dat we live gingen met de nieuwe versie van WIT Metingen en WIT Uitvoering. Vanaf dat moment stonden alle gegevens in WIT centraal opgeslagen op één locatie.

Wat inspireert je in je dagelijkse werk bij WIT?

Dat de gegevens in het systeem in één oogopslag inzicht geven in de staat van de waterbodem.

Wat is een prestatie of mijlpaal van het WIT-team waar je bijzonder trots op bent?

Het produceren van ons eigen WIT-bier.

WIT bier mockup

Joelle Jansen

Joëlle Jansen

Kun je voorbeelden geven van hoe WIT heeft bijgedragen aan een duurzamere benadering van watermanagement?
Voor een waterschap hebben we met WIT de baggernoodzaak bepaald door deze te toetsen op relatieve doorstroomcapaciteit. Zo werd in één oogopslag duidelijk waar watergangen gebaggerd moesten worden of nog op diepte zijn.

Welke toekomstige ontwikkelingen zie je binnen het vakgebied waarin WIT actief is?
WIT is volop in ontwikkeling. We zijn nu bezig met de ontwikkeling van een nieuwe interface om de modules nog beter aan te laten sluiten op de verschillende fases in het baggerproces. Voor de langere termijn willen we nieuwe modules ontwikkelen. Bijvoorbeeld WIT Survey om vlakdekkende gegevens in te visualiseren en te analyseren, of WIT Waterpaspoort om antwoord te geven op waterkwaliteits- en duurzaamheidsvraagstukken. Verder willen we een dashboard per WIT-module met een overzicht van relevante informatie voor die stap in het baggerproces

Omschrijf WIT in 3 woorden.

Inzicht - tijdwinst - specialistisch.

Jeroen Duel

Jeroen Duel

Wat doe je bij WIT en wat zijn je belangrijkste verantwoordelijk-heden?

Ik ben software ontwikkelaar binnen het WIT team. Ik onderhoud de applicatie op technisch vlak en voeg nieuwe functionaliteiten toe aan de applicatie. 

Wat inspireert je in je dagelijkse werk bij WIT? 
De gebruiksvriendelijkheid van de WIT applicatie. En hoe gericht de software op het domein waarin het opereert zich ontwikkeld. Het is duidelijk dat de praktijk in het (veld)werk dicteert hoe WIT werkt en niet andersom.

Hoe ben je met WIT in aanraking gekomen?

Ik werd binnen mijn netwerk gewezen op het mooie product dat WIT is en dat Tijhuis Ingenieurs hier nog een extra ontwikkelaar voor zocht. Dat ik binnen mijn netwerk aan de vacature werd gekoppeld kwam niet als een verrassing. Bij het ontwikkelen aan WIT komen namelijk twee interesses van mij bij elkaar. Programmeren en land- & watermanagement. De stap naar Tijhuis Ingenieurs was dan ook snel gemaakt.

Hoe zou zou je WIT omschrijven in drie woorden?

Bagger - gespecialiseerde - software.