16 februari 2023

Van voorbereiding tot uitvoering in één omgeving

Om de doorvaarbaarheid van de watergangen in de wijk Techum, ten zuiden van Leeuwarden te verbeteren worden de watergangen gebaggerd, verbreed én verdiept. In de voorbereiding en de begeleiding van het werk heeft Tijhuis Ingenieurs zowel in de voorbereiding als in de uitvoering gebruik gemaakt van WIT Metingen, Data en Uitvoering.

Bepalen te baggeren watergangen 
Om de vraag: ‘Welke watergangen worden gebaggerd?’ te kunnen beantwoorden zijn in alle watergangen dwarsprofielen gemeten. Hiervoor is gebruik gemaakt van WIT Metingen. De gemeten data wordt opgeslagen in de centrale database. Op kantoor is in WIT Data de legger en de onderhoudsdiepte ingevoerd. Per profiel is beoordeeld of baggeren wel of niet noodzakelijk is. Uiteindelijk zijn de ‘rode’ profielen afgevallen.

Voorbereidende werkzaamheden, bestek en aanbesteding
Zodra bekend is welke watergangen gebaggerd worden, zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd.  Naast de bemonstering van waterbodem en vaste bodem is een ecologische quickscan uitgevoerd en zijn van belang zijnde omgevingskenmerken geïnventariseerd.  Daarbij moet gedacht worden aan doorvaarhoogte en -breedte van bruggen, aanwezige duikers, eventueel andere obstakels en mogelijke opstellocaties. Hiervoor zijn in WIT Metingen de inventarisatiepaspoorten op maat gemaakt. Hieronder een voorbeeld van een opstellocatie.
Begeleiding uitvoering
Om zicht te houden op de uitvoering van het werk is WIT Uitvoering ingezet. De te baggeren watergangen én de dwarsprofielen, ontwerp profielen, kwaliteit en omgevingskenmerken zijn in een centrale database geladen. Deze omgeving is in het veld via tablet en op kantoor via pc te raadplegen. Opmerkingen van de toezichthouder in het veld, zijn op kantoor direct inzichtelijk.

Kabels en leidingen
Kabels en leidingen zijn een aandachtspunt in elk werk. De Klicmelding is in WIT Uitvoering via de tablet te raadplegen. Zoals op de afbeelding te zien kruist een cluster kabels en leidingen de te baggeren watergang.  Bij de uitvoering van het werk is goed rekening gehouden met de ligging van deze kabels en leidingen. 

Schademeldingen
In geval van een schade is door de toezichthouder een melding in de app gemaakt. De aannemer leest dit en is direct op de hoogte. Het wordt ook meegenomen in de weekrapportage. 

Kortom: WIT geeft inzicht in het gehele baggerproces: Van voorbereiding tot uitvoering

 Ook interesse in WIT? Neem dan contact met ons op!