Wit Gebruikersdag 2023

8 juni 2023

WIT Gebruikersdag

De WIT Gebruikersdag 2023 was een succes! Op deze inspirerende dag hebben wij het antwoord gezocht op de vragen: 

Is de meerjarenplanning nog actueel en toekomstbestendig?
De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de waterbodemwereld. Hierdoor zijn de meerjarenplanningen vaak niet meer gebaseerd op de juiste uitgangspunten. Wij zien de volgende redenen voor afwijkingen in de planning versus werkelijk uitgevoerd: 

 • Slibaanwas lager dan 2 cm/j
 • Inflatie hoger (nieuwe functionaliteit in WIT MJP)
 • Kwaliteit verslechterd door PFAS -> hogere kosten

Reden om de meerjarenplanningen weer eens onder de loep te nemen en aan te passen naar de nieuwste inzichten. 

Wat kan WIT Uitvoering betekenen voor een organisatie?
Tijdens de uitvoering van een werk wordt veel informatie vergaard. Deze informatie is niet alleen op dat moment van belang, maar kan ook weer worden gebruikt als input voor komende werken. De belangrijkste functies van WIT Uitvoering zijn: 

 • Communicatieplatform tijdens werk
 • Borging van kennis
 • Input voor komende werken

Hoe gaat WIT data eruitzien en hoe kan dit helpen in andere werkprocessen?
In alle fasen van de voorbereiding tot aan de uitvoering van een werk wordt informatie vastgelegd. Alleen de van belang zijnde informatie moet worden opgeslagen en gebruikt als input voor andere processen. Hiermee is WIT Data geschikt voor: 

 • Assetbeheer
 • Analyse watersysteem
 • Doorrekenen scenario’s
 • Onderbouwen van beleid

Welke plannen hebben wij voor WIT?
WIT is continue in ontwikkeling. Wij hebben dit jaar een extra programmeur aangenomen om onze plannen te verwezenlijken. De komende tijd staan de volgende ontwikkelingen op de planning: 

 • Verbeteren functionaliteiten WIT Uitvoering en WIT MJP
 • Ontwikkeling nieuwe interface
 • Op termijn: ontwikkeling WIT Waterpaspoort & WIT Survey

Meer informatie? 
Mocht u een pilot willen draaien met één van de WIT Modules, of met een adviseur willen sparren over de meerjarenplanning? Neem dan contact met ons op.