Wie zijn wij?

WIT is ontwikkeld door Tijhuis Ingenieurs. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het verbeteren van de kwaliteit in en om het water. Denk hierbij aan een goed functionerend watersysteem, schoon oppervlaktewater en aantrekkelijke, natuurvriendelijke oevers. 

We bereiden baggerprojecten voor en begeleiden de werkzaamheden, maar verzorgen ook complete herinrichtingen van gebieden. Onze projecten dragen bij aan een veilige en aantrekkelijke leefomgeving.

De start van WIT
Als ingenieurs zijn wij altijd op zoek naar hoe het beter kan. Om waterbodemonderzoek zo eenvoudig en transparant mogelijk te maken, hebben we in 2007 onze eerste eigen software ontwikkeld. Volledige, transparante en herleidbare data zorgt ervoor dat wij ons werk goed kunnen doen.

Volwaardige applicatie voor iedereen
Het begon met een eigen app voor veldwerkers en software om die gegevens te verwerken op kantoor. Nu is WIT een volwaardige applicatie, toegankelijk voor iedereen die te maken heeft met waterbodems en watersystemen.

Kwaliteit als norm
WIT borgt de levering van kwalitatief hoogstaand werk . Daar zijn we trots op, maar we willen een stap verder gaan. We willen dat díe kwaliteit de norm wordt in Nederland. WIT is daarvoor een belangrijke waarde. Waar data, waarnemingen en kennis van experts samenkomen, gebeuren mooie dingen.

Meer weten?
Benieuwd hoe WIT in uw organisatie gebruikt kan worden?

Hans Tijhuis

Hans Tijhuis is oprichter van Tijhuis Ingenieurs en daarmee één van de grondleggers van WIT. Vanuit zijn civieltechnische achtergrond zorgt hij ervoor dat WIT altijd aan blijft sluiten bij de praktijk. Hans: 'WIT is een heel praktische applicatie. Het bundelt alles wat we moeten weten om weloverwogen keuzes te kunnen maken in projecten. Dat zorgt ervoor dat wij als ingenieursbureau op hoog niveau kunnen werken.'  

Bel of mail