Jeanet van der Vooren, Aquon

‘WIT Metingen heeft onze manier van werken compleet veranderd.’

AQUON onderzoekt oppervlaktewater, waterzuiveringen en waterbodems. Ze verzorgen de bemonstering, analyse en rapportage voor chemisch-, fysisch- en biologisch onderzoek. Hiermee bieden ze inzicht in de waterkwaliteit aan negen waterschappen en hoogheemraadschappen in Midden-en Zuid-Nederland. Sinds 2020 werken ze met WIT Metingen.

Werken vanuit WIT
Jeanet van der Vooren, senior monsternemer: 'We gebruiken WIT Metingen voor de voorbereiding, het vastleggen en het verwerken van meetgegevens. In ons geval zijn dat monsterafnames en het inmeten van dwarsprofielen. Ik stuur vanuit ons kantoor in Leiden verschillende veldwerkploegen aan. Dankzij WIT Metingen kan ik dat vanuit één centraal punt regelen. Ik verdeel het werk, stuur de ploegen aan en kan heel makkelijk per traject opmerkingen en aanwijzingen doorgeven. Dat bevalt heel goed.'

Van koerier naar tablets
Doordat WIT een online applicatie is met één centrale database, kan Jeanet vanaf kantoor live meekijken met de activiteiten in het veld. Jeanet: 'Dat heeft meerdere voordelen. Ten eerste kan ik bij vragen over een bepaalde locatie makkelijk meekijken. En ten tweede zijn we een stuk flexibeler: als de werkzaamheden op de ene plek even stilliggen, hebben ze alles bij de hand om naar een volgende klus te gaan. Het heeft het werk echt veranderd: voorheen moesten er fysiek computers heen en weer gestuurd worden met koeriers. Nu hebben ze altijd alles bij de hand op de tablet.'

WIT op maat
Omdat niet alle benodigde functionaliteiten voor AQUON in WIT Metingen stonden, is er voorafgaand aan de oplevering veel afstemming geweest. Jeanet: 'Ik had een behoorlijk wensenlijstje en daar is goed naar geluisterd. Zo hebben we een overdrachtformulier laten maken, waarmee de gegevens aan het einde van de dag met één druk op de knop overgedragen worden. Dat scheelt tijd en, belangrijker nog, we weten zeker dat alle gegevens goed overgedragen worden.'

Benieuwd naar wat WIT Metingen
voor uw organisatie kan betekenen?

Senior monsternemer
Jeanet van der Vooren

Werkt bij
Aquon

Locatie
Leiden

Werkt met
WIT Metingen
sinds 2020